Home
Up

 

nyatapola-pagode.jpg (41054 bytes)

5498301.jpg (2710 bytes) 25549881.jpg (4704 bytes) 151126311.jpg (4062 bytes)  130033759.jpg (2934 bytes)     

Levenswijsheid in 486 citaten ... 

Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte,
zwijg dan. 

Van alle mensen die niets te zeggen hebben,
verkies ik diegenen die dat stilzwijgend doen. 

Zich goed voelen is een natuurverschijnsel.  
Gelukkig zijn is een kunstwerk. 

De grootste ontdekking van mijn generatie
is dat een mens zijn leven kan veranderen,
door zijn gedachten te veranderen.

Niets kan een man met de juiste mentale instelling
ervan weerhouden zijn doel te bereiken.  
Niets ter wereld kan een man met de verkeerde mentale instelling helpen. 

Je bent het resultaat van alle vroegere afbeeldingen
die je voor jezelf geschilderd hebt,
en je kunt altijd nieuwe schilderen. 

Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten.  
Je kan veranderen wat je bent en waar je bent,  
door je gedachten te veranderen. 

Je bent wat je diepste wens is.  
Zoals je wens is, zal je wil zijn.  
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.  
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn. 

De gedachte manifesteert zich in het woord,
het woord manifesteert zich in de daad,  
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.  
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,  
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.  
Zoals de schaduw het lichaam volgt,  
zo worden wij wat we denken.
 

Wat ons mensen werkelijk uniek maakt  
tegenover andere diersoorten  
is de mogelijkheid om onszelf te veranderen  
door gebruik te maken van onze geest en onze gedachten.  
Denk eraan: geluk hangt niet af van wie je bent  
of wat je hebt; het hangt alleen af van wat je denkt.

Er is geen goed of kwaad
dat niet door het denken is voortgebracht. 

Het denken kan van de hel een hemel  
en van de hemel een hel maken.

Mensen worden het meest bedrogen door hun eigen meningen.

Dat waartegen we vechten definieert ons even duidelijk
als dat waarvoor we ons inzetten.
 

Al wat ons in anderen irriteert
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

In het centrum van elk beperkend gedrag  
zit een verborgen genoegen en beloning,  
het is niet gemakkelijk dit toe te geven of er bewust van te worden. 

De beste manier om je op de waarheid te concentreren, 
en uit het beeld weg te nemen.

Als we ons voeden met de energie van al wat goed gaat,  
hebben we de kracht om het hoofd te bieden aan al wat minder goed gaat.  

Zolang je leeft en kunt ademen
is er meer goed met je dan er mis is.

Wie aandacht schenkt aan tekort, leidt een leven van tekort.  
Wie aandacht schenkt aan overvloed, leidt een leven van overvloed.

Leerling: Meester, er leven twee wolven in mij,
de wolf van het goede en de wolf van het kwade.
Welke zal overwinnen?  
Meester: diegene die je voedt.
 

 

Ons leven is wat ons denken ervan maakt.

Als we niet gelukkig zijn met wat ons overkomt,  
betekent dat niet dat wat ons overkomt geen geluk is.

Ik aanvaard de seizoenen van het hart  
zoals ik de seizoenen van het veld aanvaard.

Grote mensen begrijpen
dat de wereld geregeerd wordt door ideeën.

Il faut agir en homme de pensée
et penser en homme d'action.

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond,
is een waarlijk groot mens.

Grote mensen praten over ideeën;  
gewone mensen praten over gebeurtenissen;  
kleine mensen praten over anderen.

Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde,
c'est une idée dont l'heure est venue.

De grenzen van mijn taal  
zijn de grenzen van mijn wereld.

Vrijheid is wat wij doen
 met wat ons wordt aangedaan.

Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken,   
hebben de goden er geen vat meer op.

Ervaring is niet wat je overkomt,  
het is wat je doet met wat je overkomt.

Juiste beslissingen berusten op ervaring.  
Ervaring berust op onjuiste beslissingen.

J'ai décidé d'être heureux.
C'est excellent pour la santé.

Als je gelukkig wil zijn,
wees het dan.

De beslissing om gelukkig te zijn
is in feite de beslissing om te stoppen met ongelukkig te zijn.

Mensen zijn ongelukkig
omdat ze niet weten dat ze gelukkig zijn.

Iedereen is verlicht, maar de meesten zijn verstrooid.

Wees een ogenblik gelukkig.  
Dat ogenblik is je leven.

Wees gelukkig zo lang je leeft,
want je bent voor een hele tijd dood.

Je kunt onmiddellijk in het paradijs zijn
door eenvoudig "ja" te zeggen tegen dit moment.

Het geheim van gelukkig zijn
is niet datgene doen waar je van houdt,
maar zorgen dat je houdt van wat je doet.

Geluk betekent de ervaring van een volheid,
niet van een leegte die gevuld moet worden.

 

Uitstraling  
is het overlopen van een innerlijke volheid.

Als je wil dat het leven je bord vol schept,
moet je met een groot bord komen
en sterke spieren om het te dragen.

Er is iets dat maar op één plaats kan worden gevonden.  
Het is een grote schat, die we de vervulling van het bestaan zouden kunnen noemen.  
De plaats waar deze schat kan worden gevonden   
is daar waar we staan.

Je bent al volledig en heel.  
Niets buiten jezelf kan je vollediger of heler maken.

Feitelijk is elk ongeluk net zo zwaar als je het opneemt.

Gelukkig willen worden is ongelukkig zijn.

Vraag u af of u gelukkig bent, 
en u bent het niet meer.

Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft.

Verricht iedere handeling als iets gewijds.

It is by being fully involved with every detail of our lives, 
whether good or bad, that we find happiness,   
not by trying to look for it directly.

Geluk kan niet worden nagestreefd.  
Het is het ongewilde bijproduct
van toewijding aan een doel dat groter is dan jezelf.

Doe alles met zoveel ernst   
alsof het voorbestaan van het universum ervan afhing,  
en glimlach tegelijk omdat je denkt dat wat je doet
ook maar enig verschil zou uitmaken.

Wat je doet is misschien niet belangrijk,
maar het is erg belangrijk dat je het doet.

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen,
ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.

Het schone
is iets waaraan men aandacht geeft.

Het voornaamste product van de aandacht voor de wereld
is de vreugde over de wereld.

Er bestaat geen enkele geheime formule.  
Je leert door lief te hebben, door aandacht te geven  
en te doen waarvan je bijgevolg ontdekt
dat het gedaan moet worden.

Leven met volle bewustzijn, de pas vertragen   
en elke seconde en elke ademhaling proeven,
dat volstaat.

Uit kleine dingen ontwikkelen zich grote,
en ook in de allerkleinste onthullen de mensen hun karakter.

Als iemand de straat veegt om in zijn levensonderhoud te voorzien,  
moet hij vegen zoals Michelangelo schilderde,  
zoals Beethoven componeerde,
zoals Shakespeare schreef.

Het leven lief te hebben door werk,
is het diepste geheim van het leven kennen.
Alle werk is niets, tenzij er liefde is,
want werk is zichtbaar geworden liefde.

Wie de vloer veegt,
veegt zijn hart.  

Elke keer dat men werkelijk aandacht schenkt
breekt men een stukje kwaad af in zichzelf.  

Stort jezelf in liefdevolle benaderingswijzen,
je dochter alsof ze heel de mensheid is,  
liefkoos je geliefde alsof hij het lichaam van God is,  
aai je hond alsof hij het hele leven in het universum vertegenwoordigt,
schrob de vloer alsof het een heilige offergave is.  

Waar je gedachten zijn, dat is waar je bent.  
Zorg dat je gedachten zijn, waar je wil zijn.  

Let op je gedachten: ze worden woorden.  
Let op je woorden: ze worden daden.  
Let op je daden: ze worden gewoonten.  
Let op je gewoonten: ze worden een houding.  
Let op je houding: het wordt je bestemming.  

We zouden ons meer zorgen moeten maken  
over het verwijderen van verkeerde gedachten uit onze geest  
dan over het verwijderen van tumoren en abcessen uit het lichaam  

Het grootste voordeel dat je in het leven kunt hebben, 
is jezelf als een bijzonder iemand te zien  
en de kwaliteiten te waarderen
die jou onderscheiden van elk ander mens ter wereld.  

Eenieder die je ertoe aanzet je macht, je zelfrespect  
of je waardigheid uit handen te geven,
is een onbetrouwbaar leermeester.  

Of je nu denkt dat je iets wel kunt,   
of dat je iets niet kunt,
meestal heb je gelijk.  

Het leven is zo veel plezieriger  
als we weten dat de enige beperkingen die er zijn
ons door onszelf zijn opgelegd.  

Er zijn geen beperkingen voor de geest,  
behalve die welke wij erkennen.  

Vertrouwen hebben in jezelf,  
is vertrouwen hebben in het proces dat je heeft gecreëerd.  

Diepgaande transformatie is alleen mogelijke  
door meer te gaan leven in de liefde  
voor het proces van het leven.  

Jezelf afmeten naar je geringste daad,  
is de kracht van de oceaan bepalen
naar de luchtigheid van het schuim.  

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?   
Maar wie ben je om dat niet te zijn?   
Je bent een kind van God.   
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.  

Als je je vrijwillig als minder voordoet dan je werkelijk in staat  bent te zijn,
dan zul je voor de rest van je leven ongelukkig zijn.  

 

Er kwam een ogenblik in het leven
 dat de pijn van opgesloten te zijn in een knop
groter was dan de angst om een bloem te worden.  

Niemand zegt dat een rups
zijn transformatie tot vlinder
ook leuk vindt.  

Mijn geschiedenis is begonnen de dag dat ik beslist heb
mijn leven niet meer te leven
als het oplopen van een roltrap die naar beneden gaat.  

Klagen is een weigering om op te groeien.   
Het einde van het klagen is het opgeven van het wachten op een ander verleden
door zich op het heden en op de toekomst te oriënteren.

Bevrijding van het lijden  
is niet naar een andere plaats gaan  
maar op een andere manier kijken  
naar wat altijd al was.  

Om te komen waar je bent,
weg te gaan waar je niet bent,
moet je een weg gaan zonder extase.  
Om uit te komen bij wat je niet weet,
moet je de weg van de onwetendheid gaan.  

Je toekomst staat niet in de sterren geschreven,
maar in je denken van nu.  

Je préfère l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé
de vivre le restant de mes jours.

Als je in ieder moment doordringt,  
zie je de werkelijkheid zoals zij is,
en dat bevrijdt je van lijden en verwardheid.  

Als je kijkt hoe de dingen echt zijn,  
ben je in een positie om verstandig en liefdevol te handelen
en is het leven altijd van een volmaakte schoonheid.  

Als ik een welbepaalde "mooie" kei zoek, dan vind ik die nooit.  
Maar als ik gewoon om mij heen kijk,
dan zie ik dat het strand vol mooie keien ligt. 

Zitten, glimlachen, naar de dingen kijken en ze werkelijk zien,
dat vormt de basis van vredeswerk.  

Voor mij is elke kubieke centimeter ruimte een wonder...  
Welkom is elk orgaan en elke denktrant...  
Geen centimeter, noch een partikel van een centimeter is verfoeilijk...  

If you do find out by any chance who you really are,   
instead of becoming merely lazy, you start laughing,   
and laughing leads to dancing, and dancing needs music,   
and we can play with each other for a change.  

Voor de wijze
is elke dag een feest.  

Maak van deze dag een unieke, gedenkwaardige dag.  
Zorg dat de zonsondergang 
u niet aantreft zoals de zonsopgang.  

De meeste mensen leiden een leven van stille wanhoop.  
Wat berusting wordt genoemd is chronische wanhoop.  
Het is een kenmerk van wijsheid om niet te wanhopen.  

Het vraagt een bijzondere geest
om bewust te zijn van het meest vanzelfsprekende.  

Door van het gewone te houden
maak je het buitengewoon.  

Het is de tijd die ik aan mijn roos besteed heb,
die ze zo belangrijk maakt.  

De echte wijsheid in het leven
is het buitengewone te zien in het gewone.  

Het ideaal is God in alles te zien.  
Maar als je hem niet in alles kunt zien,  
zie hem dan in één enkele ding, in dat waar je het meest van houdt,
en zie hem dan in het volgende.  
Zo kun je verdergaan.  

Intelligentie is niet veel studeren.  
Het is weten hoe je in alle omstandigheden kunt groeien.  

Het niet-doordachte leven,
is het leven niet waard.  

Zoek niet in de voetstappen van wijzen te treden,
zoek wat die voetstappen zochten.  

Er zijn mensen die heel weinig weten.  
Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten.  
Er zijn mensen die heel veel weten.  
Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten.  
Het probleem zijn de mensen een beetje weten,
en denken dat zij alles weten.  

Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte
zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen,
een beginnend filosoof zichzelf,
een volleerd wijsgeer geen van beide.

Het enige wat ik met zekerheid weet,
is dat ik niets weet.  

Wie alleen een hamer heeft,
ziet elk probleem als een nagel.  

Niets geloven we zo vast
als dat waarvan we de minste kennis hebben.

Het absurde lijkt altijd diepzinnig.  

Wie het geluk niet herkent als het op bezoek komt,
moet niet verbaast zijn dat het spoedig weer vertrekt.  

Leeg is het betoog van de filosoof
dat niet in staat is het menselijke lijden te verlichten.  

Niets kan waar zijn of bestaan   
zonder een voldoende reden dat het zo is en niet anders,
hoewel die reden ons vaak onbekend zal blijven.  

Veel mensen denken aan zekerheid in plaats van aan mogelijkheid.  
Ze lijken banger voor het leven dan voor de dood.  


Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre,  
ni de réussir pour perséverer.  

De dood als feit kan het leven beëindigen.  
De dood als idee kan het leven vergallen.  

De pruim die aan de boom hangt te rijpen,
vreest niet het moment dat ze naar beneden zal vallen.  


Once you accept your own death,
all of a sudden you're free to live.

De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent.
Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood'
en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.

Wanneer ik dood zal zijn  
zullen de bestanddelen waaruit ik ben samengesteld  
nog steeds deel uitmaken van het universum  
en zij zullen even nuttig zijn in het grote weefsel
als toen zij deel uitmaakten van dit individuele schepsel.  

De dood is niet het grootste verlies in het leven.  
Het grootste verlies is wat in ons sterft terwijl we leven.  

Doe geen dingen om niet te sterven,
doe dingen om van het leven te houden.  
De bijwerking is misschien een langer leven.  

Dat wat mijn leven goed maakt,
maakt ook mijn dood goed.  

De levenstijd is dezelfde,
of men deze nu lachend of huilend doorbrengt.  

Vele mensen verwarren  
een slecht beleid met het lot.  

Wie moet winnen om te winnen,  
is geen winner.  

"Meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij maken?"  
"Wees volmaakt en schilder dan gewoon!"  

 

Zelfmedelijden is als in je broek doen in de winter.  
Eerst voelt het lekker warm aan, maar daarna zit je ermee...  

Mijn rijkdom bestaat niet uit mijn bezittingen  
maar uit het geringe aantal behoeften dat ik heb.  

Weinig rijke mensen bezitten hun bezittingen.  
Hun bezittingen bezitten hen.  

Hoe meer je je waarde en menselijkheid laat afhangen van dingen buiten jezelf,  
hoe meer macht over jezelf je aan die dingen geeft.

Het is gemakkelijker voor een kameel   
om door het oog van een naald te kruipen  
dan voor een rijke om het rijk Gods binnen te gaan.  

Alleen wie met zichzelf kan leven,  
kan van de gave van de vrije tijd genieten.  

Zolang je een gedachte hebt  
die in strijd is met dat wat is,  
ben je niet in harmonie.  

Zolang je de werkelijkheid niet juist ziet,  
roep je correcties af op je misvattingen.  
Vaak worden deze correcties  
als aanvallen of tegenslagen geïnterpreteerd.  

Als je de werkelijkheid tot leermeester neemt,  
dan heb je vele leermeesters  
en vele kansen om te groeien.  

Feitelijk zijn er geen mislukkingen.  
Er zijn alleen betekenissen   
die wij aan gebeurtenissen besluiten te hechten.  

Eis niet dat de dingen zich voordoen zoals je wil.  
Beperk je ertoe de dingen te willen zoals ze zich voordoen.  
Dat is het geheim van het geluk.  

Het leven is niet zoals het zou moeten zijn;  
het is gewoonweg zoals het is.   
Maar de manier waarop je ermee omgaat, geeft de doorslag.  

De realiteit wacht niet op jouw mening, stem of goedkeuring.
Ze blijft gewoon wat ze is en doet wat ze doet.

In een strijd tussen jou en de wereld,  
wed op de wereld.  

Het lichaam is de afspiegeling van het denken.  
Het lichaam kan nooit een probleem zijn  
als het denken gezond is,  
als je niet het verhaal gelooft  
dat je lichaam op een bepaalde manier moet zijn.  

Ons lichaam neigt ernaar te doen   
wat wij het zeggen te doen,  
maar alleen als we weten hoe dat te zeggen.  

Een boom veroordeelt zichzelf niet  
omdat zijn takken minder lang zijn  
dan die van de boom ernaast.  

De tijd is de manier waarop de natuur ervoor zorgt  
dat niet alles tegelijk gebeurt.  

Al zit je nog zo vaak aan de olijf,  
hij wordt er niet sneller rijp door.  

Je kan aan het leven niet meer dagen geven,  
maar aan de dagen wel meer leven.  

De toekomst kun je het best voorspellen  
als je er zelf vorm aan geeft.  

Winners zien wat ze kunnen doen,  
losers zien wat ze niet kunnen doen.  

De meeste mensen plannen hun leven minder goed  
dan een vakantie van veertien dagen.  

Vele mensen die naar onsterfelijkheid verlangen,  
weten niet eens wat te doen op een regenachtige zondagmiddag.  

Vele mensen willen de wereld veranderen,  
maar slechts weinigen zijn bereid hun eigen denken te veranderen.  

Geloof in je grenzen  
en je zult ongetwijfeld gelijk krijgen!  

Geloof dat je leven de moeite loont  
en je geloof zal zorgen voor de bewijzen.  

Het geheim van een krijger is dat hij gelooft zonder te geloven...  
Geloven zonder meer zou hem ontslaan van het onderzoeken.  
Als een krijger gelooft, doet hij dat bij wijze van keuze...  

Als je iets echt wilt doen, vind je wel een weg;  
als je iets niet wilt doen, vind je wel een excuus.  

Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen  
en je krijgt gemakkelijk waar anderen hard voor hebben gewerkt.  

Iemand die geen goede boeken leest  
is niet in het voordeel ten opzichte van iemand  
die ze niet kan lezen.  

Als een man naar drie voetbalwedstrijden achter elkaar kijkt,  
zou hij officieel dood verklaard moeten worden.  

Er komt een tijd dat je denkt dat alles is afgelopen.  
Dan sta je aan het begin.  

Alles wat een begin heeft,   
heeft ook een einde.  
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.  

Als je onderscheid kunt maken   
tussen goed advies en slecht advies,  
heb je geen advies nodig.  

Neem je leven in eigen hand  
voor dat iemand anders dat doet.  

De eik en de cipres  
groeien niet in elkaars schaduw.  

Er bestaat niet zoiets als verslaving,  
er is alleen het gehecht zijn  
aan een niet-onderzocht concept  
dat op een bepaald moment de kop opsteekt.  

De les is heel eenvoudig,  
maar de leerling is ingewikkeld.  

Elke daad van bewust leren  
vereist een bereidheid om het zelfbeeld te herzien.  
Dat is de reden dat jonge kinderen, die zich nog niet bewust zijn van hun zelfbeeld,   
zo gemakkelijk leren,   
en ouderen, vooral als zij ijdel of belangrijk zijn,   
zo moeilijk of helemaal niet.  

Er valt meestal meer te leren van de onverwachte vragen van een kind   
dan van een conversatie met een volwassene   
die een weggetje bewandelt dat geplaveid is met de vooroordelen   
en geleende opvattingen waarvan hij door zijn opvoeding werd voorzien.  

Onze ouders hebben een prototype van ons gemaakt.  
Het is aan ons daar een turboversie van te maken.  

Dwazen kunnen niet vergeven en niet vergeten,  
Naïeven vergeven en vergeten,  
Wijzen vergeven maar vergeten niet.  

Je levensgeluk   
hangt af van de kwaliteit van je gedachten.  

Van geluk is geen mens wijzer geworden.  

Wat men doet omdat het moet,  
wordt niet met liefde gedaan.  

Liefde is blijheid  
bij de voorstelling van een uitwendige oorzaak.  

Liefde is niet het bewonderen van het volmaakte,  
maar is ja zeggen tegen het onvolmaakte.  

Er is een wet in de psychologie die zegt   
dat als je in je hoofd een beeld vormt van wat je graag zou willen,   
en je houdt dat beeld lang genoeg vast,   
dat je dan spoedig precies zult worden wat je in gedachten hebt.  

De eerste stap om uit het leven te halen wat je wil,  
is weten wat je wil.  

I always wanted to be somebody  
but now I realize I should have been more specific.  

Als u een bepaalde eigenschap wilt bezitten,  
doe dan alsof u die al heeft.  

Assume a virtue, if you have it not. 

Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat wij niet durven.  
Het is omdat wij niet durven dat ze moeilijk zijn.  

Mensen behandelen anderen soms slechter dan zichzelf,  
maar zij behandelen anderen zelden beter dan zichzelf.  
Het is volkomen zinloos hoffelijkheid en mededogen te verwachten  
van iemand die zichzelf niet goed behandelt.  

Het echte gevaar ligt voor de meesten onder ons  
niet in het feit dat we te hoog reiken en missen,  
maar dat we te laag reiken  
en ons doel bereiken.  
 

Pijn is het breken van de schaal  
rond het begrijpen. 

Het is niet wat je verloren bent dat belangrijk is,
maar wat je doet met wat je nog rest. 

Als er één deur achter je dicht gaat
en je blijft naar die gesloten deur kijken,
dan zie je niet de vele nieuwe deuren die voor je open gaan.

Als een mens zonder innerlijke worsteling door het leven gaat,  
zodat alles zich in hem voltrekt zonder op weerstand te stuiten,  
dan zal hij blijven zoals hij is. 

Ik zag rouw een kopje verdriet drinken  
en riep hardop: "Het smaakt zoet, hé?"  
"Je hebt me betrapt", antwoordde de rouw, "en je hebt  
mijn zaken verpest, want hoe kan ik nu verdriet verkopen  
als je weet dat het een zegen is?" 

Zonder een verhaal dat de werkelijkheid tegenspreekt,  
is er geen verdriet. 

Je kan geen emotie vasthouden,  
net zoals je geen storm kan vasthouden.  
Je kan alleen een herinnering vasthouden. 

Life is a tragedy for those who feel  
and a comedy for those who think. 

Als het hart treurt om wat het verloren heeft,  
lacht de geest om wat hij heeft gevonden. 

Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft,   
hoe meer vreugde u kunt bevatten. 

We kunnen van rampspoed genezen  
door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt. 

Hoe meer je een kenner wordt van dankbaarheid,
hoe minder je slachtoffer bent van wrok, depressie en wanhoop.  
Dankbaarheid werkt als een elixir
dat langzaam de harde schaal van je ego zal oplossen,
de behoefte om te bezitten en te controleren,
en dat je zal transformeren tot een edelmoedig wezen.  
De ervaring van dankbaarheid
brengt ware spirituele alchemie voort
en maakt ons grootmoedig en groot van geest. 

Vóórdat de afwezigheid van iets je als een verlies heeft kunnen raken,  
heeft de aanwezigheid ervan eerst een zegen moeten zijn. 

De boom die zijn bladeren "verliest"  
probeert niet ze tegen te houden.  
De boom leeft voor morgen. 

De dood kan ons wat we beleefd hebben niet ontnemen,  
zij kan ons alleen de toekomst ontnemen, die niet bestaat. 

Als iemand niet meer met zichzelf kan lachen,  
is het tijd dat anderen met hem beginnen te lachen.  

Vóór de verlichting: hout hakken, water dragen.  
Na de verlichting: hout hakken, water dragen. 

De mens raakt niet verontrust door de dingen die gebeuren,  
maar door zijn beoordeling van de dingen die gebeuren. 

Je kan niet de richting van de wind bepalen,  
maar wel de stand van de zeilen. 

Hij die geen haven heeft gekozen  
heeft nooit gunstige wind. 

Voor een schip dat niet weet waar het naartoe gaat,  
is geen enkele wind de goede. 

Je kunt niet beletten dat de kraaien van zorg en kommer over uw hoofd vliegen,
maar wel dat ze zich in uw haar nestelen.

Bij elke inademing breng ik rust in mijn lichaam.  
Bij elke uitademing glimlach ik.  
Ik blijf in het moment van nu  
en ervaar het grote wonder van dit moment. 

De omstandigheden maken niet een mens,
zij onthullen hoe hij is. 

Het is gemakkelijker oorlog te maken  
dan vrede. 

Als er oorlog in ons woedt,  
zal het niet lang duren of we voeren oorlog met anderen,  
zelfs met diegenen waarvan we houden. 

Wanneer je bezield wordt door een grootse zaak,  
een buitengewoon project,   
zullen je gedachten alle banden doorbreken,  
je geest zal alle grenzen overschrijden,  
je bewustzijn zal zich in alle richtingen verspreiden. 

Als je een schip wil bouwen,   
roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken,   
het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen,   
maar breng ze het hartstochtelijk verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij.  
Dan bouwen ze het schip zonder hulp. 

Je haalt het beste uit de anderen, 
niet door ze het vuur aan de schenen te leggen,  
maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren. 
Enseigner, ce n'est pas remplir un tonneau.   
C'est allumer une flamme. 

Je haalt het beste uit de anderen,  
als je het beste van jezelf geeft. 

We moeten helemaal voor onszelf leven.   
Dat is de enige manier om iets voor anderen te bereiken. 

Dit is de ware vreugde van het leven: het bestaan dat wordt gebruikt   
voor een doel waarvan je weet dat het machtig is.  
Het bestaan is een natuurkracht, niet een koortsachtig, zelfzuchtig hoopje ellende   
dat klaagt omdat de wereld zich niet met zijn geluk wil bezig houden.  
Ik ben van mening dat mijn leven aan de hele gemeenschap behoort   
en zolang ik leef is het mijn voorrecht om alles ervoor te doen dat in mijn vermogen ligt.  
Ik wil volledig opgebruikt zijn als ik sterf want hoe harder ik werk, hoe meer ik leef.   
Ik geniet van het leven omwille van het leven.   
Het leven is voor mij geen kort stompje kaars, het is een schitterende toorts   
die ik tijdelijk mag vasthouden en ik wil hem zo helder mogelijk laten branden   
voor ik hem aan toekomstige generaties doorgeef. 

Niets draagt zozeer bij tot het kalmeren van de geest
astomlijnd doel, een punt waarop  
de ziel zijn intellectueel oog kan richten. 

Nergens kan een mens zich rustiger  
en ongestoorder terugtrekken  
dan in zijn eigen ziel. 

Een mens die niets heeft  
waar hij bereid is om voor te sterven,  
is niet in staat om te leven. 

Grote ideeën  
beginnen met volkomen onrealistische gedachten. 

Om jong te blijven  
is een mind-lift  
veel beter dan een face-lift. 

Een leven dat hoofdzakelijk gericht is   
op het vervullen van persoonlijke verlangens,   
leidt vroeg of laat altijd tot bittere ontgoocheling. 

Permissiviteit is het principe van kinderen te behandelen als volwassenen,  
en een manier om ervoor te zorgen dat ze dat nooit zullen worden. 

Een strohalm beeldt zich in  
dat de zee tegen hem tekeer gaat. 

Wat de mensen doorgaans het lot noemen  
zijn vaak alleen maar hun eigen domheden. 

Ze zullen nooit over je heen lopen   
tenzij je zelf op de grond gaat liggen. 

Als je een voetveeg bent zul je mensen aantrekken  
 die een plek zoeken om hun voeten te vegen. 

Het is verstandiger een kaars aan te steken  
dan te klagen over de duisternis. 

There are two hardships in life,  
one is not to get your heart's desire,  
the other is to get it. 

De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven   
zijn slagen en falen. 

De keten van het huwelijk is zo zwaar,   
dat ze met twee moet worden gedragen,   
en soms met drie. 

Laat je mening vallen en de klacht "ik ben beledigd"   
zal verdwijnen. Laat de klacht "ik ben beledigd" vallen  
en de belediging is verdwenen. 

Wie als een arend wil leren vliegen  
moet niet met de kippen gaan eten. 

Als je luchtkastelen hebt gebouwd,
heb je je tijd niet verloren,  
want het is daar dat alles begint.  
Nu moet je er alleen nog funderingen onder zetten. 

Wijsheid is dromen hebben die groot genoeg zijn  
om ze niet uit het gezicht te verliezen  
bij het realiseren ervan. 

De weg naar wijsheid is gemakkelijk te duiden:  
fout en fout en nog eens fout,  
maar minder en minder en minder. 

Ontdekken is zien wat iedereen heeft gezien,
en denken wat niemand anders heeft gedacht. 

Wat is het leven?  
Wat van binnenuit, uit zichzelf beweegt.  
Wat van buitenaf wordt bewogen is geen leven. 

Wie denkt zijn grootheid aan te tonen 
door anderen te misprijzen, vergist zich. 
Misprijzen is niet kunnen of willen begrijpen  
en afzien van het belangrijkste menselijke attribuut: intelligentie. 

Alleen dwazen maken zich kwaad.  
Wijzen begrijpen. 

Kwaad worden is gemakkelijk.  
Maar weten tegen wie men moet kwaad zijn,  
om de juiste reden, op het juiste ogenblik,  
op welke manier en voor hoe lang,  
dat is niet zo gemakkelijk. 

De gevolgen van kwaadheid   
zijn veel erger dan de oorzaken. 

Twee keer het kwade
leidt niet tot het goede. 

Leef elke dag alsof je morgen zou sterven. 

Dit is een test om erachter te komen  
of je missie op aarde ten einde is:  
als je nog leeft, dan is dat nog niet het geval. 

Leef alsof je leven er van afhangt. 

Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt.  
Hij luidt voor jou. 

Als de mens een berg beklimt  
en denkt tegen de natuur te vechten,  
vecht hij in werkelijkheid tegen zichzelf, tegen zijn twijfel,  
zijn angsten en zijn zekerheden. 

En wat als je sliep?  
En wat als je in je slaap droomde?  
En wat als je droomde dat je naar de hemel ging  
en daar een prachtige bloem plukte?  
En wat als je toen je ontwaakte  
die bloem in je hand had? 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dream. 

De toekomst is het verleden in voorbereiding. 

Ik heb het geluk gekend,  
maar dat is niet wat mij het meest gelukkig heeft gemaakt. 

Het enige wat constant is  
is de verandering. 

Als de moeilijkheid komt,  
is het te laat om zich voor te bereiden. 

Een goed tuinman  
kan de compost zien in de roos  
en de roos in de compost.  
Zonder compost zijn er geen rozen,  
zonder rozen is er geen compost. 

Op de mesthoop  
groeit de lotusbloem. 

De sleutel van de vooruitgang  
is het bewaren van orde in de chaos,  
en chaos in de orde. 

Een mens die alleen maar kan gehoorzamen  
is een slaaf. 

De toestand van de wereld vervult mij   
met afgrijzen, afschuw en verontwaardiging.  
Dat is beter dan onverschilligheid.  
Maar niets zal veranderen als ik geen mededogen ken. 

In plaats van te vragen of het leven een zin had,  
moesten wij ons inbeelden dat het leven ons ondervroeg. 

De anderen kennen is wijsheid.  
Zichzelf kennen is hogere wijsheid.  
Zijn wil opleggen aan anderen is kracht.  
Zijn wil opleggen aan zichzelf is hogere kracht. 

Timmerlieden vormen het hout;  
pijlenmakers maken pijlen;   
de wijze vormt zichzelf. 

Wij ontdoen ons van een vijand  
door ons te ontdoen van vijandigheid. 

De gemakkelijkste manier om je van een vijand te ontdoen,
is er een vriend van te maken. 

Wat je nodig hebt  
kun je niet echt liefhebben. 

Volwassen zijn, is alleen zijn. 

Eenzaamheid is een raam  
waar je een muur hebt op geschilderd. 

Eenzaamheid is vergeten   
dat je verbonden bent met de wereld om je heen  
en met alle zes miljard mensen.

Kies een werk waar je van houdt,  
en je zult nooit nog moeten werken. 

Wat me niet meteen vernietigt,  
 maakt me sterker. 

De zon vraagt zich niet af of zij haar warmte aan deze of gene zal geven.  
Omdat zij in essentie warm en helder is,  
geeft zij warmte en licht aan iedereen. 

De pruimenbloesem geeft zijn geur  
ook aan de hand die hem breekt. 

Als men de rust niet in zichzelf vindt,  
is het nutteloos ze elders te gaan zoeken. 

Daar waar ik ben in de wereld  
ben ik verantwoordelijk voor wat ik denk  
en wat ik doe. 

Ik mag nooit anders handelen  
dan zo dat ik zou kunnen willen  
dat mijn regel een universele wet zou worden. 

Behandel goede mensen goed.  
Behandel niet-goede mensen ook goed.  
Zo komt goedheid tot stand. 

Geef het kwade niets om zich tegen te richten,  
en het zal vanzelf verdwijnen. 

Vergeef altijd uw vijanden.  
Er is niets dat hen meer ergert. "

Hecht u aan niets, zelfs niet aan deze woorden.  
Zij zijn als een vlot om de rivier over te steken.  
In het bos zal het u hinderen. 

Negatieve gedachten onderhouden  
met angst, jaloersheid en haat,  
is zich langzaam maar zeker vergiftigen. 

Mislukking is de moeder van succes. 

De dood leren zien als een onzichtbare maar vriendelijke gezel   
die u er vriendelijk aan herinnert de dingen die u wil doen   
niet tot morgen uit te stellen,  
is leren het leven te leven eerder dan het door te komen. 

Als je vrijwillig geeft wat de ander nodig heeft  
ben je niet uitgebuit of vernederd  
maar behoud je je waardigheid. 

Waar het water het diepst is,  
is het ook het rustigst. 

De doden zijn niet afwezig,  
zij zijn alleen onzichtbaar. 

De kinderen van vandaag zijn echte tirannen.  
Zij spreken hun ouders tegen,  
zij schrokken hun voedsel op  
en zij tiranniseren hun leraren. 

De lichaamshouding inspireert de persoon.  
Als u rechtop loopt verandert uw uitdrukking.  
Alles in u wordt anders. 

Zij die spreken, weten niet.  
Zij die weten, spreken niet. 

Those who bring sunshine to the lives of others  
cannot keep it from themselves. 

Een van de mooiste compensaties in het leven  
is dat geen enkel mens een ander kan helpen,  
zonder zichzelf te helpen. 

Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. 

We can do no great things,  
 only small things with great love. 

Om te drinken van de bron  
mag je je handen niet tot vuisten maken. 

Je kan een paard wel naar het water leiden,  
maar je kan het niet doen drinken. 

Als de leerling bereid is,  
zal de meester verschijnen. 

Er zijn geen vrienden of vijanden,  
er zijn alleen leermeesters. 

Er zijn geen mislukkingen.  
Er zijn alleen resultaten van keuzen. 

Succes is op weg zijn naar je droom  
en genieten van de tocht. 

Je hebt een droom nodig,  
zodat je ’s morgens kan opstaan. 

Homo consumens leeft in de illusie van geluk  
maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit.  
Hoe meer macht hij heeft over machines  
hoe machtelozer hij wordt als mens;  
hoe meer hij consumeert  
hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften   
en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem. 

We gedragen ons alsof luxe en comfort het belangrijkste zijn in het leven,  
terwijl het enige wat we echt nodig hebben om gelukkig te zijn  
iets is om enthousiast over te zijn. 

The trouble with the rat race is  
that if you win, you're still a rat. 

Je moet proberen gelukkig te zijn,  
al was het maar om het voorbeeld te geven.

Het lichaam is een gevangenis  
voor wie niet van zijn lichaam houdt.  
Het leven is een gevangenis  
voor wie niet van het leven houdt.  
De wereld is een gevangenis  
voor wie niet van de wereld houdt.  
De gevangenis is een gevangenis  
voor wie de gevangenis niet aanvaardt! 

Wie niet elke dag vooruit gaat,  
gaat elke dag achteruit. 

Niet zozeer de afstand is van belang  
als wel de manier waarop je die aflegt. 

Jij kiest niet hoe of wanneer je zal sterven.  
Je kan enkel beslissen hoe je zal leven: NU. 

Een succesvol mens is iemand die ’s morgens opstaat   
en ’s avonds gaat slapen  
en die daartussen doet wat hij graag doet. 

Het is niet zozeer de dood waar je bang moet voor zijn,  
maar wel een nutteloos leven. 

Dood gaan is al heel bitter.  
Maar het idee om dood te gaan zonder geleefd te hebben  
is niet te verdragen. 

Het belangrijkste in het leven is niet zozeer waar je bent,  
maar wel in welke richting je beweegt. 

Een doel is een droom met een deadline. 

De uiteindelijke maat waarmee een mens wordt gemeten,  
is niet hoe hij zich gedraagt in comfort en welstand,  
maar hoe hij zich gedraagt tegenover uitdagingen en tegenslagen. 

Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen,  
maar we zullen het voorwaarts moeten leven. 

Wie erop voorbereid is, ziet het geluk eerder. 

Ofwel vinden we een weg,  
ofwel maken we er een. 

Haal het beste uit jezelf.  
Het is het enige dat je hebt. 

Leef vanuit je verbeelding,  
niet vanuit je geschiedenis. 

Sommige mensen dromen van grootse dingen.  
Anderen blijven wakker en doen ze. 

Sommige mensen kijken naar de wereld zoals ze is  
en vragen zich af: "waarom"?  
Ik droom van de wereld zoals ze zou kunnen zijn  
en vraag mij af: "waarom niet?" 

Het is niet gemakkelijk om het geluk te vinden in jezelf.  
Het is onmogelijk om het elders te vinden. 

Ik ga geduldig met mezelf om,  
omdat ik weet dat we bij elkaar moeten blijven  
tot de dood ons scheidt. 

In de ene helft van ons leven   
offeren we ons leven op om geld te verdienen.  
In de andere helft offeren we ons geld op  
om weer gezond te worden. 

Het volstaat niet om bezig te zijn.  
Dat zijn mieren ook.  
De vraag is: waarmee zijn we bezig? 

Wij zijn mensen in opleiding.  
We hebben ons rijbewijs nog niet gehaald.  
Eigenlijk zouden we moeten rondlopen met een L op onze rug. 

Iedere speler moet de kaarten  
die het leven hem toebedeelt accepteren;  
hij of zij moet zelf beslissen op welke manier  
ze het beste kunnen worden uitgespeeld  
om het spel te winnen. 

Wij zijn onze eigen bestemming.  
Het belangrijkste gebeurt onderweg, in het hier en nu.  
De zin van je leven is gewoon de zin van het universum helpen. 

Als de menselijke geest  
zich eenmaal heeft uitgestrekt naar een nieuw idee,  
neemt hij nooit meer zijn oorspronkelijke vorm weer aan. 

Het geluk talent te hebben is niet voldoende.  
Je moet ook het talent hebben om gelukkig te zijn. 

Overal waar je een succesvol bedrijf ziet,  
is er iemand die een moedige beslissing genomen heeft . 

Geluk heb je wanneer kans en voorbereiding 
elkaar ontmoeten. 

Weet je wat er gebeurt als je je leven in eigen hand neemt?  
Iets afschuwelijk: je kan niemand nog de schuld geven. 

De mens heeft twee paar helften:  
een paar om op te zitten en een paar om mee te denken.
De mate waarin je vooruitkomt in het leven,  
wordt bepaald door welk paar je het meeste gebruikt. 

De mensen geven altijd de schuld aan de  
omstandigheden om te verklaren wat ze geworden zijn.  
Ik geloof niet in omstandigheden.  
De mensen die in het leven vooruit komen,  
zijn zij die opstaan en op zoek gaan  
naar de omstandigheden die ze willen.  
En als ze die niet vinden, dan maken zij ze. 

Mensen klagen vaak over een gebrek aan tijd,  
terwijl het in feite gaat over een gebrek aan een doel.  
Wat voor ons ligt of wat achter ons ligt  
verdwijnt in het niets vergeleken met wat in ons ligt. 

Het eerste principe in de opera,  
is ook het eerste principe in het leven:  
zorg zelf voor alles. 

Alle belangrijke oorlogen  
worden gestreden binnen het zelf. 

Ik heb altijd buiten mijzelf gezocht  
naar sterkte en vertrouwen  
maar ik weet nu dat het al die tijd in mij zat. 

Het grootste mysterie van het mensdom  
is de aard van de geest.  
Het is een mysterie van reusachtige proporties,  
dat zich tot duizenden jaren in het verleden uitstrekt  
en van het centrum van de hersenen  
tot de rand van het universum reikt. 

Je kan met je leven twee dingen doen:  
het laten hangen of er iets van maken.

Als onze hersenen zo simpel waren dat we ze zouden kunnen begrijpen,  
dan zouden wij zo simpel zijn dat we ze niet zouden kunnen begrijpen. 

Vanuit genetisch oogpunt  
is het verschil tussen een chimpansee en een mens,  
te vergelijken met twee bibliotheken  
waarin 30.000 identieke boeken staan;  
alleen staat in één van die boeken  
in de ene bibliotheek één lettertje anders  
dan in hetzelfde boek in de andere bibliotheek. 

Geef mij een steunpunt en ik beweeg de wereld. 

Soms volstaat het om van visie te veranderen  
om een vervelende taak om te vormen  
tot een interessante opportuniteit. 

Wees een goede zoeker:  
zoek naar het goede in de anderen. 

Telkens als we denken dat het probleem  
ergens ‘daar buiten’ zit, 
dan is precies die gedachte het echte probleem. 

Het universum bestaat uit gedachten,  
niet uit atomen. 

Een gesloten geest,  
is een stervende geest. 

De mens kijkt niet met zijn ogen,  
maar met zijn bewustzijn. 

Vóór mijn ongeluk dacht ik dat een held iemand was  
die een moedige daad verrichtte  
zonder aan de gevolgen te denken.  
Nu denk ik dat een held gewoon iemand is  
die de kracht vindt om vol te houden en te verduren,  
ondanks schijnbaar onoverwinnelijke hinderpalen. 

Ik zie het zo:  
als je de regenboog wil,  
moet je de regen erbij nemen. 

Alles wat een mens zich kan verbeelden,  
kunnen mensen waar maken. 

Het vertrekpunt voor succes en geluk  
is een gezond zelfbeeld. 

Passie is de motor die je droom en je team aanvuurt.  
Eens je weet hoe goed je echt bent, zal je nooit nog met minder tevreden zijn. 

Als je doet waar je plezier in hebt,  
dan is er minstens één persoon tevreden. 

Wees meer bezorgd om je karakter dan om je reputatie.  
Je karakter is wat je werkelijk bent.  
Je reputatie is alleen wat anderen denken dat je bent. 

Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen,  
dan is het geen eigenwaarde maar anderenwaarde. 

Intelligentie ten dienste van een zwakke intuïtie  
is bijzonder gevaarlijk. 

Succes is het resultaat van zelfontbranding:  
je moet jezelf aansteken. 

Veel mensen gaan hun leven lang vissen  
zonder te weten dat ze eigenlijk niet op zoek zijn naar vis. 

Als je een gelukkig leven wil leiden,  
stel jezelf een doel en laat het geluk niet afhangen  
van andere mensen of dingen. 

Zoek eerst het rijk Gods  
en al de rest zal u gegeven worden. 

Als we alles zouden doen waartoe we in staat zijn,  
zouden we verbaasd staan over onszelf. 

Als je denkt dat het niet gedaan kan worden,  
zul je aan de kant staan kijken hoe een ander het doet. 

Bedrijven, net zoals mensen,  
moeten eerst uitmaken wat ze willen zijn  
vóór ze kunnen beslissen wat ze moeten doen. 

We willen allemaal een doel vinden dat groter is dan onszelf   
omdat dit ons zal meenemen naar pieken  
waar we nooit hadden durven van dromen. 

In mijn kopje had ik dat wereldrecord al gebroken.  
Ik moest het alleen nog overdoen in het water. 

Het leven is als een restaurant.  
We krijgen meestal wat we bestellen. 

De kracht zit in de woorden.  
Wat je zegt is wat je krijgt. 

Woorden zijn als spinnenwebben waarin mensen verstrikt kunnen blijven,  
tot lang nadat de spin is verdwenen. 

De meeste mensen zijn teleurgesteld als hun zorgen uitkomen.  
Strikt logisch gezien is dat een beetje vreemd.  
Als je je zorgen maakt en ze komen uit,  
dan is er iets gelukt, dan heeft het creatieproces gewerkt. 

Het probleem is dat als je geen enkel risico neemt,  
je nog veel meer riskeert. 

Durven is even de grond onder je voeten verliezen.  
Niet durven is je leven verliezen. 

Wie een vraag stelt is een dwaas voor vijf minuten.  
Wie geen vraag stelt is een dwaas voor de rest van zijn leven. 

Speel niet op veilig, want dat is het gevaarlijkste  
wat je kan doen in je leven. 

De enige beperking  
aan onze verwezenlijkingen van morgen,  
zijn onze twijfels van vandaag. 

Een probleem is een kans in werkkleren. 

L'échec n'est rien d'autre que le succès,  
qui essaie de naître sous une forme plus grandiose. 

Midden de uitdagingen liggen de kansen. 

Kansen dansen met hen  
die klaar staan op de dansvloer. 

Kansen zijn meestal vermomd als werk,  
vandaar dat de meeste mensen ze niet herkennen. 

Alles wat wij krijgen  
komt in een onvolmaakte verpakking. 

Een wijs man wacht niet op de juiste kans.  
Hij schept zijn eigen kans. 

Wie geen verbeelding heeft,  
heeft geen vleugels. 

Verbeelding is belangrijker dan kennis. 

Als je je doel verloren bent,  
ben je je weg kwijt. 

Het belangrijkste in het leven is niet waar je nu bent,  
maar in welke richting je je begeeft. 

De ziel denkt nooit zonder beelden. 

We zien de dingen niet zoals ze zijn,  
we zien de dingen zoals wij zijn. 

The tree which moves some to tears of joy,  
is in the eyes of others only a green thing that stands in his way 

Een mooie vrouw is een verrukking voor haar minnaar,  
een afleiding voor een monnik,  
en een lekker maal voor een mug. 

Van alle dingen die je draagt,  
is je gelaatsuitdrukking het belangrijkste. 

Vraag je af of je houding de moeite loont  
om er anderen mee te besmetten. 

Als je iets goeds doet,  
geniet je er ook van. 

Sommige mensen lopen door een bos  
en toch zien ze geen brandhout. 

De optimist vindt het vliegtuig uit,  
de pessimist de parachute. 

Op de lange termijn heeft de pessimist misschien wel gelijk,  
maar de optimist geniet intussen wel meer van de tocht. 

De pessimist ziet de problemen in elke kans.  
De optimist ziet de kansen in elk probleem. 

Optimisme is een manie  
om het goede te blijven zien  
als alles tegengaat. 

Niemand weet genoeg om een pessimist te zijn. 

Pessimisten blijven staan  
als het stoplicht terug op groen springt,  
omdat ze weten dat het straks toch weer op rood springt. 

De winnaar zegt: "Dat is niet gemakkelijk, maar wel doenbaar"  
De verliezer zegt: "Dat is misschien doenbaar, maar het is te moeilijk" 

De wijze ziet het onvermijdelijke en besluit dat het niet onvermijdelijk is.  
De gewone man ziet wat niet onvermijdelijk is en besluit dat het onvermijdelijk is. 

Het leven is een spiegel die je geestesgesteldheid weerspiegelt,  
je focus op het negatieve of op het positieve. 

Het leven is een universiteit.  
Sommigen halen een diploma in resultaten,  
anderen in excuses, klagen en zeuren. 

Het hele universum spant samen  
om je de lessen te geven die je moet leren. 

Ik heb ergens gelezen dat er vierenzestig gezichtsspieren nodig zijn  
om nors te kijken en maar veertien om te lachen.  
Dus waarom zou je je gezicht overbelasten? 

Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen. 

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme. 

Alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis   
zijn toe te schrijven van de triomf van het enthousiasme.Je maakt geen geschiedenis door de regels te volgen.  
Je maakt geschiedenis door de regels te overtreden. 

Je kan in het leven alles krijgen wat je wil,  
als je maar genoeg anderen helpt  
om te krijgen wat zij willen. 

Een recept om vrienden te hebben:  
wees er een. 

Het beste wat je voor iemand kan doen  
is niet zozeer je rijkdom delen,  
maar hem leren zijn eigen rijkdom te zien. 

De kracht van een waterval is tenslotte niets anders  
dan een aantal waterdruppels die samenwerken 

De machtigste rivier verliest haar kracht  
als ze wordt opgesplitst in verschillende stromen. 

Ik geloof dat datgene  
wat je na een rampspoed doet  
er zin kan aan geven. 

De onmogelijkheid om te vergeten is véél schadelijker  
dan de onmogelijkheid om te onthouden. 

Ik heb me in mijn leven over veel dingen zorgen gemaakt,  
waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan. 

Mensen met grote dromen  
Kunnen grote dingen realiseren. 

Het voorbeeld stellen is niet het belangrijkste,  
het is het allerbelangrijkste. 

Als we mensen nemen zoals ze zijn, maken we hen slechter.  
Als we hen behandelen alsof ze zijn wat ze zouden moeten zijn,  
dan helpen we hen om te worden wat ze in staat zijn te zijn. 

There are no great men,  
there are only great challenges 
that ordinary men are forced to meet.  

Iedereen waardeert het om gewaardeerd te worden.  
Prijs je teamleden als je hen erop betrapt iets goed doen. 

Je kunt geven zonder te beminnen,  
maar je kunt niet beminnen zonder te geven. 

In de zeevaart is er een afspraak  
die zegt dat het meest wendbare schip  
voorrang moet geven aan het minst wendbare.  
Ik denk dat het soms goed zou zijn  
dezelfde afspraak ook toe te passen onder mensen. 

De mens heeft het web van het leven niet geweven.  
Hij is maar een draadje in het geheel.  
Wat we ook doen voor het web,  
doen we voor onszelf.  
Alles hangt tezamen.  
Alles heeft een verband. 

Dit is het mirakel:  
hoe meer we delen,  
hoe meer we hebben. 

Eén kaars  
kan duizenden andere kaarsen aansteken  
zonder haar levensduur te verkorten. 

Langs de weg naar het succes  
bevinden zich vele aanlokkelijke parkeerplaatsen. 

 

Anderen kunnen je tijdelijk tegenhouden.  
Jij bent de enige die dat permanent kan. 

Wees niet bang van weerstand.
Denk eraan dat een vlieger omhoog gaat  
tégen - niet mét - de wind. 

Hoe hoger je vliegt,
hoe kleiner je lijkt  
voor diegenen die niet kunnen vliegen. 

Succes is een ladder  
die je niet kan beklimmen  
met je handen in je zakken. 

Er is geen betere leerschool dan tegenslag. 

Een mens moet zich nooit schamen om te bekennen dat hij ongelijk had.   
Daarmee zegt hij slechts in andere woorden   
dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was. 

Alleen een middelmatig mens is altijd op zijn best. 

Als ik om me heen kijk,  
dan zie ik geen enkele fout  
die ik niet zelf gemaakt zou kunnen hebben. 

De ervaring van het kwaad,  
die onvermijdelijke deel uitmaakt van het bewustzijn,  
kan slechts de constatering zijn  
van het nog onvoltooide karakter van de schepping. 

Omdat het goede de eigen instandhouding bewerkt, is het onvergankelijk.   
Omdat het kwade de opheffing van het kwade uitlokt, is het voorbijgaand.   
Daardoor is de groei van de wereld de consequente voltooiing van het goede. 

Kwaad is het goede
dat gekweld wordt door zijn eigen honger en dorst. 

Karakter is het talent  
om een goed voornemen uit te voeren  
lang nadat de opwinding van het moment voorbij is. 

Ik geloof in hard werken.  
Het houdt mijn geest en gedachten vrij van rimpels. 

Wees niet bang voor perfectie.  
Je zal ze nooit bereiken. 

Pijn moedigt aan tot moed.  
Je kunt niet moedig zijn  
als je alleen maar leuke dingen zijn overkomen. 

De tragiek van het leven  
ligt niet in het niet bereiken van je doel.  
De tragiek van het leven  
ligt in het ontbreken van een doel. 

"Zou je mij kunnen zeggen hoe ik van hieruit verder moet gaan?" vroeg Alice.  
"Dat hangt er vanaf waar je heen zou willen," zei de kat.
"Och, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit..." zei Alice.  
"Dan maakt het ook niets uit hoe je verder gaat," zei de kat. 

Hou je gezicht naar de zon  
en je zal de schaduwen niet zien. 

Als je altijd met je rug naar het licht loopt,
dan zie je altijd alleen maar de schaduw van jezelf.

Als je bent opgehouden met veranderen,  
ben je opgehouden te bestaan. 

Mensen die niet in staat zijn om zichzelf te motiveren  
moeten zich tevreden stellen met middelmatigheid,  
ongeacht hoe indrukwekkend hun andere talenten zijn. 

Mislukkingen? Dat zijn geen mislukkingen.  
Ik ken nu duizenden manieren  
waarop je geen gloeilamp kan maken. 

Mislukkingen? Dat zijn geen mislukkingen:  
ik heb drie huwelijken gehad  
en die zijn alle drie een succes geweest. 

Zolang je niet opgeeft, ben je geen verliezer. 

Het is nooit het verkeerde moment  
om de juiste dingen te doen. 

Ik stap misschien wel traag,  
maar ik stap nooit achteruit. 

Wie angst heeft om te lijden,  
lijdt nu al aan zijn angst. 

Het geheim van vooruitkomen is beginnen.  
Het geheim van beginnen is het opsplitsen  
van een complexe, overweldigende taak  
in kleine hanteerbare taken.  
Begin dan met de eerste. 

Zelfs een mars van duizend mijl  
begint met de eerste stap. 

Veel mislukkingen zijn het gevolg  
van het feit dat men niet besefte  
hoe dicht men bij het succes was,  
toen men het opgaf. 

Moeilijke tijden blijven niet duren,  
moeilijke mensen wel. 

Fouten maken is niet erg,  
tenzij je jezelf er blijft aan herinneren. 

In de school van het leven   
ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling,  
niet bij de leraar. 

Op de school leer je eerst de les en dan doe je de test.  
In het leven doe je eerst de test en dan leer je de les. 

Ik heb ontdekt dat als je eenmaal een grote berg over bent,  
er altijd nog veel meer bergen te overwinnen zijn. 

Zelfs een klok die stilstaat geeft twee keer per dag de juiste tijd aan.  
Na een aantal jaren kan ze bogen op een tamelijk succesvol palmares. 

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

De beste manier om je tegen de negativiteit van anderen te beschermen,  
is je te omringen met een schild van positiviteit. 

Vraag geen zegen.  
Wees een zegen. 

Elke waarheid doorloopt drie stadia.  
Eerst wordt zij geridiculiseerd.  
Vervolgens wordt zij sterk tegengewerkt.  
Dan wordt zij beschouwd alsof zij altijd al vanzelfsprekend was geweest.

Rien ne sert de posséder un arc et des flèches,
si on ne sait d'abord comment se tenir debout.

Vise une cible lointaine et la flèche frappera sûrement
la cible qui est plus proche.

First they came for the Communists,  
  and I didn’t speak up, because I wasn’t a Communist.  
Then they came for the Jews,  
  and I didn’t speak up, because I wasn’t a Jew.  
Then they came for the Catholics,  
  and I didn’t speak up, because I was a Protestant.  
Then they came for me,  
  and by that time there was no one left to speak up for me. 

Parce que nous nous élevons en spirale, nous avons toujours
le sentiment que le monde et nous-mêmes tournons en ron

Al wat gelukt is, is begonnen met een droom.

Mensen zijn niet lui.  
Ze hebben alleen maar geen doelen die hen inspireren.

De ervaring bevestigt dat slapte of toegeeflijkheid voor zichzelf
en hardvochtigheid voor anderen
slechts één en dezelfde ondeugd zijn.

 

Moed groeit door te doen,
angst door niet te doen.
 

Je krijgt kracht, moed en vertrouwen  
door elke ervaring waarin je de angst echt in de ogen kijkt. 

Het verschil tussen een tuin en een woestijn,
is niet het water, het is de mens. 

Plezier kan op illusie berusten,
maar geluk berust op de waarheid. 

When you reach for the stars,
you may not always get one...
but you won't come up with
a handfull of mud either. 

Onder de oppervlakte kijken van alle fenomenen   
– personen, dieren, planten en alle situaties –
tot in het onderliggende/bovenliggende, omliggende en alles verbindende etherische web
van het alomtegenwoordige, alziende, alhorende, alproevende, alruikende, alrakende spirituele.
En je dan, terwijl je zo diep/ver in de werkelijkheid kijkt,
verbazen over de constante en continue scheppende kracht van je eigen persoonlijke universum
en je zo gelukkig en licht voelen dat je besluit
om jezelf constant te herinneren aan die onuitsprekelijke aanwezigheid,
niet omwille van die aanwezigheid (want hem kan het geen bal schelen)
maar omwille van jezelf.
En op die manier draag je dat bewustzijn liefdevol mee bij alles wat je doet,
altijd, wat er ook gebeurt.
Dat is spiritualiteit.