Home
Up

feng.jpg (3835 bytes) 166265844.jpg (3925 bytes) shui.jpg (3098 bytes)
                                

wat is feng-shui

Feng-shui is een oude wetenschap die op z`n minst 3500 jaar teruggaat in de tijd. de beoefening van feng-shui is geworteld in de Chinese kijk op de kosmos, waarin alles op onze aarde wordt ingedeeld in vijf elementen- vuur , metaal, aarde, hout en water- en alles een uitvloeisel is van positieve of negatieve energie. Deze energie wordt chi  genoemd, of , met een bloemrijke omschrijving, de kosmische adem van de draak, die voorspoed en geluk brengt aan wie erdoor omhuld worden. Centraal staan de vijf elementen, en elk van de vijf elementen kan yin- of yang-eigenschappen hebben. Feng-shui betekent letterlijk 'wind en water' , wat verwijst naar de aarde, haar bergen en dalen en waterstromen, waarvan vorm en grootte , richting en hoogte-verschilllen ontstaan uit de wisselwerking tusen die machtige natuurkrachten.

            

 

         

Feng Shui is van oorsprong een oude Chinese geneeskunst. "Geneeskunst" klinkt in deze context wat vreemd in de oren, maar de omgevingsleer is slechts een onderdeel van Feng Shui. Bovendien is de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang. De eerste vormen van Feng Shui zijn al te herleiden tot 6000 voor Christus. De leer heeft dus al een aantal millennia met succes overleefd, en heeft de tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. In de eerste millennia zijn echter alleen toepassingen van Feng Shui voor graven bekend, en werd de term nog niet als zodanig gebezigd.

Pas rond het begin van onze jaartelling, in de vierde eeuw na Christus, wordt in het "Book of Burial" melding gemaakt van de term Feng Shui. De eerste toepassing van Feng Shui voor de selectie van een nederzetting i.p.v. een graf dateert volgens dit boek van ergens tussen 1766 en 1046 voor Christus. Overigens heeft Feng Shui in de 3 tot 4 millennia die volgden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Werd oorspronkelijk alleen naar de stand van de sterren gekeken, in de loop der eeuwen is o.a. astrologie (in veel bredere zin), numerologie, en de krachten van Chi (ook wel Ch'i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat het beste als een soort positieve levensenergie gezien kan worden) aan de leer toegevoegd, waardoor het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui verloren is gegaan. Om die reden verkiezen sommigen om de term Feng Shui niet langer te gebruiken en voor hedendaagse toepassingen van Feng Shui de term Geomancy of Qimancy te gebruiken. Omdat door anderen, die minder waarde hechten aan de zuiverheid van de naam, de term Feng Shui nog wel gebruikt wordt, zijn deze drie woorden in de dagelijkse praktijk synoniemen. Op dit moment is Feng Shui zeer populair in het Westen, en waar oorspronkelijk voornamelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui adviseurs, is er nu plaats gemaakt voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen populair. De Feng Shui waarbij de nadruk op de laatste vormen wordt gelegd, of waarbij een combinatie ontstaat, wordt vaak aangeduid als moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui. 

443023754.jpg (3379 bytes) 16510974.jpg (3876 bytes) 218799450.jpg (4676 bytes) 288910841.jpg (3670 bytes) trigram.jpg (3682 bytes)

Het is moeilijk uit te leggen wat er nu precies met Feng Shui gedaan kan worden. Op basis van diverse analyses, theorieŽn, rekenmethodes en gegevens van personen en huizen, en op basis van algemene regels kunnen richtlijnen worden gegeven voor huis, tuin en interieur. Om een idee te krijgen van die regels (zonder in te gaan op de theorieŽn) geven we hier een willekeurige greep uit de regels van hedendaagse Feng Shui:

* Rechte lijnen trekken negatieve Chi aan.
* Scherpe hoeken trekken negatieve Chi aan.
* Gesloten ruimtes, kelders en opslagplaatsen stagneren Chi en putten uit.
* Spiegels kunnen gebruikt worden om ongewenste Chi te leiden of weerkaatsen.
* Water voor het huis (mits in een goede stroom) is goed, water achter het huis niet. Het water moet wel in een flauwe bocht naar het huis toelopen of min of meer om de voorkant van het huis heen stromen.
* Blauwe dakpannen representeren water, en kunnen voor problemen zorgen.
* In een slaapkamer mogen geen twee bedden tegen elkaar staan, geen lits-jumeaux dus.
* Men kan niet werken of slapen onder een schuin plafond.
* De ramen in een huis moeten verhoudingsgewijs niet te groot zijn, is dit wel het geval, dan kunnen ze worden opgedeeld in kleinere ruiten.
* Het fornuis (vuur) mag niet direct naast de spoelbak of de koelkast (water) in de keuken gesitueerd zijn.
* Plaats geen boom recht voor de voordeur en bij voorkeur ook geen lantaarnpaal.
* Laat het pad naar de voordeur niet recht op de voordeur aflopen.
* De voordeur mag niet rechtstreeks op de trap of de achterdeur kijken.
* Er mogen geen scherpe hoeken van buiten naar de voordeur wijzen .
* Een huis kan beter niet naast een school of kerk staan door het gebrek aan balans in energie gedurende de dag of week.

china.jpg (12984 bytes) 257476247.jpg (3153 bytes) 40824734.jpg (3807 bytes) 86175203.jpg (3035 bytes) 147174154.jpg (2895 bytes)

368768659.jpg (4213 bytes)