Home
Up

Ga een willekeurig Chinees restaurant binnen en je ziet er een boeddhabeeld. Maar waar staat die man nu eigenlijk voor? En wie was hij? Boeddhisme voor beginners.

Boeddha (´hij die wakker is´) is geen god, maar een sterveling, zij het geen gewone. Hij werd rond 560 voor Christus geboren als Gautama Siddharta, de zoon van een Noord-Indiase vorst. Zijn geboorte was al omringd door wonderlijke gebeurtenissen. Zo droomde zijn moeder Maya al dat haar zoon in de gedaante van een witte olifant haar baarmoeder binnenging. Zeven dagen na zijn geboorte stierf zij.
Omdat voorspeld was dat de jonge prins geen machtig vorst zou worden als hij het leed van de mensheid zou zien, deed Siddharta´s vader zijn best om zijn zoon zoveel mogelijk van de buitenwereld af te schermen. De prins groeide op in een hermetisch afgesloten paleis, uitsluitend omrind door weelde en verlokkingen. Zelfs woorden als pijn en dood waren binnen de paleismuren taboe.De prins wilde op een gegeven moment echter de wereld zien en zijn vader nam hem daarom mee naar een nabije stad. Alle straten waren voor de gelegenheid aangeveegd en versierd met bloemen, maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen zag de prins toch een oude, invalide man op straat. Ook was hij er getuige van hoe een dode werd weggebracht om te worden gecremeerd.
Het was voor de tot dan toe knap verwende prins een schok om te zien dat mensen pijn lijden, ziek en oud worden om uiteindelijk te sterven. Vanaf dat moment voelde hij zich een gevangene in het paleis. Hij deed daarom afstand van de troon om de wereld in te trekken.


Na jaren van omzwervingen en ontberingen besloot hij onder een vijgenboom, de Boom der Wijsheid, te gaan mediteren totdat hij gevonden zou hebben wat hij zocht. De demon Mara probeerde hem op allerlei manieren van het verwerven van inzicht te weerhouden. Zo stuurde hij zijn mooie dochters op hem af, vervolgens de meest monsterlijke duivels en tot slot probeerde hij met een gloeiende discus om Gautama uit zijn concentratie te halen. Niets hielp. De discus veranderde boven Gautama´s hoofd zelfs in een baldakijn van bloemen en na een lange periode van opperste concentratie bereikte Gautama het stadium van de verlichting: hij zag in dat hij alle begeerte achter zich moest laten om het lijden uit te sluiten.


Nu had Boeddha de keus: het Nirvana binnengaan (de ongestoorde toestand van het hoogste bewustzijn) of zijn persoonlijke bevrijding laten voor wat die was en zijn medemensen de weg wijzen naar de verlichting die hij zelf gevonden had: een staat van ´zelfloos´ zijn. Je staat open voor de wereld, bent dienstbaar zonder eigenbelang en leidt een leven van totale overgave aan de wereld.

Onnodig te zeggen dat Boeddha ervoor koos om zijn leer uit te dragen. Dat deed hij, onder meer door verschillende kloosters te stichten. Na een kort ziekbed stierf hij op tachtigjarige leeftijd.


Het boeddhisme verspreidde zich en nam veel verschillende vormen aan. Tot op de dag van vandaag heeft het Boeddhisme miljoenen volgelingen, ook in het Westen.